ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 1981 (10/01/23)

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή και στο Spotify

PLAYLIST:
Sabre - Keepers Of The Sword
Hammeron - Sands Of Fyre
Iron Maiden - Powerslave
Rainbow - Gates Of Babylon
Mysstress - Keep The Drive
Mystress - In the Night
Mirage - So Many Years Ago
Cloven Hoof - Mistress Of The Forest
Damascus - Fight Or Flight
Danger Zone - Victim Of Time
Victim - Power Hungry
Picture - Message From Hell
Riot - Fire Down Under
Rods - Power Lover
Twisted Sister - Sin After Sin
Accept - Breaker
Iron Maiden - Purgatory
Motorhead - Beer Drinkers And Hell Raisers
Black Angels - Fate Of Emotion
Samson - Riding With The Angels
Rainbow - Surrender
Head East - I Surrender
Praying Mantis - Panic in the Streets
Tygers Of Pan Tang - Raised On Rock
Saxon - Fire In The Sky
Persian Risk - Calling For You
Michael Schenker Group - Looking For Love
Cacumen - Magic Spell
A-II-Z - Ringside Seat
The Handsome Beasts - Breaker

Copyright 2024. All Right Reserved.