ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 04/03/22

PLAYLIST:
Alcatrazz - Too Young To Die, Too Drunk To Live
Thin Lizzy - Thunder And Lightning
Tysondog - Shoot To Kill
Black Sabbath - The Mob Rules
Ozzy - I Don't Know
The Rods - Power Lover
Riot - Road Racin'
Manowar - Shell Shock
Twisted Sister - Come Out And Play
Judas Priest - Steeler
Annihilator - Heavy Metal Maniac
Martyr - Diary Of A Sinner
Martyr - Church Of Steel
Aquilla - Arrival
Aquilla - The Awakening
Medieval Steel - Soldier Of Fortune
Sanhedrin - Correction
Sanhedrin - Lights On
Sanhedrin - Scythian Women
Hibria - Fearless Will
Hibria - Shine
Wardrum - Mavro (Ulreh's Song)
Tyrann - Don't Make Fashion Of Our Heavy Metal Passion
Skull Fist - Long Live the Fist
Merciless Law - The Street Fighter
Beyond Fallen - The Lifeless Grin
Born Again - Betrayal
Celesti Alliance - Broken Memories
Chemikilled - The Offering
Damien Thorne - Fire In The Sky
Metallica - Metal Militia
Exumer - Possessed By Fire
Deathwish - Demon Preacher
Destructor - Overdose
Nuclear Assault - Cold Steel
Whiplash - Power Trashing Death
Sacrifice - Pawn Of Prophecy

Copyright 2024. All Right Reserved.