ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 07/01/22

PLAYLIST:
Widow - In Dreams
Screamer - Sacrifice
Iron Fate - Crossing Shores
Existance - All Is On Fire
Dark Illusion - Child Of The Night
Air Raid - Free at Last
Beyond Fallen - The Lifeless Grin
Black & Damned - The World Bleed
Bloodbound - We Raise The Dead
Hammerfall - Fury Of The Wild
Fury - Out Beyond the Stars
Heidt - Stand Up And Fight
Hitten - Stand And Fight
Shok Paris - Go Down Fighting
Virgin Steele - Go Down Fighting
Burning Starr - Go Down Fighting
Last Lix - Tell All The World
Holy Mother - Live To Die
Messiah's Kiss - Dragonheart
Majesty - Heavy Metal
Manowar - Warriors Of The World United
Dionysus - March For Freedom
V.A. - Palace Of Oblivion - Trial By Fire
Sacred Steel - Breaking You Down
Prophet - Street Secrets
V.A. - Universe - Burning Machine
Pretty Maids - City Light
Purgatory - Deep Into The Red

Copyright 2023. All Right Reserved.