ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 07/08/20

PLAYLIST:
Malmsteen - I'll See The Light Tonight
Stratovarius - The Abyss Of Your Eyes
Queensryche - Another Rainy Night (Without You)
Scamps - Love Today Hate Tomorrow
Pretty Maids - Children Of Tomorrow
Jack's Hammer - Metal Queen
Bourbon Street - Lovely Rose
Tosh - Queen of Tiger Bay
Mirage - So Many Years Ago
Cloven Hoof - Mistress Of The Forest
Concerto Moon - From Father To Son
Concerto Moon - Dream Chaser
Concerto Moon - Holy Child
Concerto Moon - Alone In Paradise
Concerto Moon - Time to Die
Concerto Moon - Halfway to the Sun
Concerto Moon - Lonely Last Journey
Concerto Moon - Ambitions And Lies
Concerto Moon - To Die For
Concerto Moon - It's Not Over
Concerto Moon - Concerto Moon
Concerto Moon - In Search for Answers
Concerto Moon - Plectrum
Concerto Moon - Slash The Lies
Concerto Moon - Black Flame
Sacred Outcry - Where Ancient Gods Are Still Hailed
Sacred Outcry - Lonely Man
Sacred Outcry - Scared To Cry
Sacred Outcry - Legion Of The Fallen
Angel Witch - Death From Andromeda
Noble Beast - Master Of Depravity

Copyright 2022. All Right Reserved.