ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 08/09/23

PLAYLIST:
Zions Abyss - Sorrow On The Horizon
Candlemass - At The Gallows End
Sanctuary - Seasons Of Destruction
Solitude Aeturnus - Opaque Divinity
Sorcerer - The Battle
King Diamond - Eye Of The Witch
Savatage - By The Grace Of The Witch
Iced Earth - IM HO TEP (Pharaohs Curse)
KK's Priest - Return of the Sentinel
Burning Point - Nuclear Skies (The Rods Cover)
Burning Point - Night Games (Alcatratzz Cover)
Burning Point - In The Night
Destillery - The View
Wizard - Enemy Die
Malmsteen - I'll See the Light Tonight
Outrage - Down Under
Palass - Queen Of The World
Leather Synn - Face to Face (Alkateya Cover)
Air Raid - Soldiers Of The Dark
Tailgunner - Shadows Of War
Owlbear - Chaos to the Realm
Wings of Steel - Fall in Line
Christillow - Turn Me Loose Tonight
Stud - Lovers in the Night
Panama - Across the Freedom Line
Pegazus - Queen Evil
Cannon - Heavy Metal Style

Copyright 2023. All Right Reserved.