ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12/05/23

PLAYLIST:
Enforcer - Armageddon
Enforcer - Unshackle Me
Enforcer - Coming Alive
Enforcer - Demon
Enforcer - No Tomorrow
Enforcer - Keep the Flame Alive
Enforcer - When the Thunder Roars (Cross Fire)
Enforcer - Metal Supremacia
Enforcer - At the End of the Rainbow
Enforcer - Kiss of Death
Enforcer - White Lights in the USA
Enforcer - Heartbeats
Enforcer - Nostalgia
Skull Fist - For The Last Time
Riot V - End Of The World
Demon - Fill Your Head With Rock
Black Angels - Spread Your Wings
Stud - Lovers in the Night
Stryper - Lost
Wardrum - Mavro (Ulreh's Song)
Crimson Glory - Red Sharks
Manowar - The Dawn of Battle
Manowar - Fight Until We Die
Virgin Steele - Fight Tooth And Nail
Gamma Ray - Last Before The Storm
Chroming Rose - Heroes Of The Modern World
Helloween - Dr Stein
Heaven's Gate - Pictures In The Mirror
Royal Hunt - Faces Of War
Vengeance - The Last Of The Fallen Heroes
Burning Point - Arsonist of the Soul
Radakka - I'll Walk Alone...
Rage - Alive But Dead
Savatage - Commissar
Scorpions - The Sails Of Charon

Copyright 2024. All Right Reserved.