ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14/12/18

PLAYLIST:
Balance Of Power - The Eyes Of The World
Dickinson - Darkside Of Aquarius
Iron Maiden - Flash Of The Blade
Barren Cross - Inner War
Starblind - Sacrifice
Bullet - Run With The Hunted
Black Angels - Fate Of Emotion
Bloody Six - High Class N Wild
DIO - Stand Up And Shout
Saxon - Power And The Glory
Riot - Fire Down Under
Skull Fist - Ride the Beast
Speed Queen - Kids of Rock 'N Roll
Stainless Steel - Power Every Hour
Killer - In The Name Of The Law
Judas Priest - Better By You Better Than Me
Virgin - Searching
Demon - Deliver Us From Evil
Bitch - Damnation Alley
Acid - Hooked On Metal
Ana Black - Fight
Airstrike - Initial attack
Hellion - Driving Hard
Iron Spell - The Night Of The Mothman
Hexx - Terror
Mercy - Heavy Metal Warriors
More - Warhead
Mythra - Killer
Norden Light - No Escape
Elektradrive - Lord Of The Rings
Astaroth - She Wolf
Dark Quarterer - The Entity
Sabotage - Promised Land
Danger Zone - Dragon's Lair

Copyright 2020. All Right Reserved.