ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 18-09-20

PLAYLIST:

Acer Fury - Crazy King
Alien - Cosmic Fantasy
Rail - Fantasy
Steeler - Serenade
X-Terra - Take Heed
X-Terra - Keep the Faith
X-Terra - Crusin for a Bruisin
Haven - Deliver me
Haven - I found love
Haven - Escape
Haven - Murder
Haven - Help me follow
Washed - I Need An Angel
Washed - Armed & Dangerous
Washed - Crawling
Brat - Hell On Wheels
Brat - Black Widow
Brat - Throw Away The Key
Zadok - Almighty Sea
Ruthless Steel - Die In The Night
Tosh - Queen of Tiger Bay
Sphinx - Spirit Of Life
Shy - Hunter
Nightcrawler - Past Life
Gargoyle - Blind Faith
Crimson Glory - Valhalla
Crimson Glory - Painted Skies
Crimson Glory - Deep Inside Your Heart
Malmsteen - Motherless Child
Malmsteen - Final Curtain
Valkija - Hold On

Copyright 2022. All Right Reserved.