ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 02/08/22

PLAYLIST:
Metallica - Master Of Puppets
Anthrax - Death From Above
Anthrax - Howling Furies
Def Leppard - Wasted
Iron Maiden - Iron Maiden
Judas Priest - Tyrant
Motorhead - Stone Dead Forever
Riot - Road Racin'
Stryper - The Way
Aerodyne - Out for Blood
Aerodyne - Murder in the Rye
Aerodyne - Breaking Free
Aerodyne - Run Away
Aerodyne - Alien Front
Aerodyne - Last Days of Sodom
Aerodyne - The Nihilist
Aerodyne - Setting Hell on Fire
Aerodyne - Dust to Dust
Aerodyne - Kill or Be Killed
Aerodyne - Love, Eternal
Aerodyne - Until You're Gone
Aerodyne - Blood in the Water
Aerodyne - 100 Days of Death

Copyright 2023. All Right Reserved.