ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 06-09-22

PLAYLIST:
Pretty Maids - Cold Killer
Shok Paris - Concrete Killers
Lady Killer - Lightning Strikes Twice
Racer X - Loud And Clear
Fifth Angel - Midnight Love
The Sygnet - Fire In Paradise
Timeless Hall - Everlasting Rush
Tredegar - Wheels
Deaf Dealer - Sadist
Tyrant - Taste Of Paradise
Unrest - Never Surrender
Domain - Harden My Heart
Dorian Gray - Revolution
Leatherwolf - Princess Of Love
Letter X - Train Of Fools
Narita - Stop The World
Crystal Dragon - Descendent Of Mancrack
Night Prowler - No Escape
Anacrusis - Fighting Evil
Blind Guardian - Run For The Night
Domine - Dragonlord (The Grand Master Of The Mightiest Beast)
Dragon Steel - Glorious
Dream Evil - Heavy Metal In The Night
Masterplan - The Dark Road
Messenger - Lindisfarne

Copyright 2023. All Right Reserved.