ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 08/01/19

PLAYLIST:
Powerwolf - Saturday Satan
Sabaton - We Burn
Onward - Reawaken
Dionysus - Eyes Of The World
Nocturnal Rites - Against The World
Helloween - If I Could Fly
Angel Dust - When The Wind Blows
Burning Point - Voice From The Past
Gallows End - Nemesis Divine (Trial Of The Gods)
Manimal - Trapped In The Shadows
Mean Streak - Brothers 'til The End
Steel Prophet - Messiah
Unrest - Rising Storm
Dream Evil - Children Of The Night
Dark Illusion - Child Of The Night
Hellhound - Mr. Heavy Metal
Iron Savior - Watcher in the Sky
Tytus - The Storm That Kill Us All
Katana - Kubilai Khan
Fire Strike - Our Shout Is Heavy Metal
Outlaw - Marauders
Haunt - As Fire Burns
Horisont - Electrical
Bridge Down - Naval War
UDO - 24/7
Grave Digger - The Grave Dancer
Sanctuary - Long Since Dark
Savatage - 24 Hrs Ago
Iced Earth - Wolf

Copyright 2022. All Right Reserved.