ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 09/05/23

PLAYLIST:
Holocaust - Death Or Glory
Metallica - Seek And Destroy
Motorhead - Too Late Too Late
Picture - Eternal Dark
Blitzkrieg - Pull the Trigger
Satan - Kiss Of Death
Stormwitch - Thunderland
Savatage - Washed Out
Judas Priest - Ram It Down
Exciter - Swords Of Darkness
Slayer - Crionics
Scavenger - No Return
Anthrax - Death From Above
Sortilege - Alien
Viper - Knights Of Destruction
Blind Guardian - Run For The Night
Exodo - Born To Be Wild
Mystery - Unicorn
Sword - The End Of The Night
Iron Maiden - 22 Acacia Avenue
Running Wild - White Masque
Cloven Hoof - Astral Rider
Heir Apparent - The Cloak

Copyright 2024. All Right Reserved.