ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 09/08/22

PLAYLIST:
Heir Apparent - Young Forever
Black Sabbath - Die Young
Rainbow - Light In The Black
Malmsteen - Don't Let It End
Burning Starr - Light In The Dark
Warrior - Shadows of Almighty
Glacier - Vendetta
Sortilege - Majesty
Heavy Load - The King
Tredegar - Richard III (4:57)
Tredegar - Battle Of Bosworth
Tredegar - Wheels
Budgie - Panzer Division Destroyed
Budgie - Wild Fire
Killer - Wall Of Sound
Van Camp - The call Of The Nature
Van Camp - Striders Of The Leather
Allied Forces - The Day After
Kraze - Watch You Burn
Keel - You're The Victim (I'm The Crime)
Judas Priest - Ram It Down
Accept - Feelings
Alsatia - Across the Fray

Copyright 2023. All Right Reserved.