ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 12/07/22

PLAYLIST:
Steeler - Cold Day In Hell
Bitch - Live For The Whip
Malice - Captive Of Light
Ratt - Tell The World
Avatar - Octave (Instrumental)
Cirith Ungol - Death Of The Sun
Demon Flight - Dead Of The Night
Pandemonium - Fighting Backwards
Metallica - Hit The Lights [1st Press Version]
Metallica - Hit The Lights [2nd Press - Re-Recorded]
Black N' Blue - Chains Around Heaven [2nd Press Bonus Track]
Armored Saint - Lesson Well Learned
3rd Stage Alert - Mind Invader
Surgical Steel - Rivit Head
Obsession - Shadows Of Steel
Savage Grace - Scepters Of Deceit
Overkill - No Holds Barred
Warlord - Lucifer's Hammer
Trauma - Such A Shame
Dietrich - It's Alright
Molten Leather - Inversion
Hyskos - Kings
Aloha - Heavy Metal Virgin
Slayer - Aggressive Perfector
Bitch - Riding In Thunder
Tyrant - Armagedon
Medusa - Piranahs
Test Pattern - Bite The Knife
Black Widow - Blitzkrieg
Warlord - Mrs. Victoria
Virgin Steele - Let's Go All The Way
Sexist - Fire And Wind
Znowhite - Hellbent
Marauder - The Kid
La Mort - Fist And Chain

Copyright 2023. All Right Reserved.