ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 18/12/18

PLAYLIST:
Assassin - License To Kill
Malice - Sinister Double
Judas Priest - The Sentinel
WASP - Hellion
Death SS - Kings Of Evil
Paul Chain Violet Theatre - Highway To Hell
King Diamond - Abigail
Mercyful Fate - Desecration Of Souls
Candlemass - At The Gallows End
Celtic Frost - Jewel Throne
Venom - In League With Satan
Witchfinder General - Death Penalty
Trouble - The Fall of Lucifer
Salem's Wych - Never Ending Battle
Lizzy Borden - Bloody Mary
Bloody Mary - Just Need The Dark
Crossfire - Highway Driver
Crucifixion - Take It Or Leave It
Dangerzone - Victim Of Time
Cry Max - Sex Imperial Avenue
Hawaii - Dynamite
Great White - On Your Knees
Radakka - I'll Walk Alone
Marshall Law - Seek And You Shall Find
Kamelot - We Are Not Separate
Tad Morose - Coporate Masters
Shadow Keep - Altar Of Madness
Wycked Synn - The Vision
ASKA - Crown Of Thorns
Black Abyss - Frozen Tears
Intense - The Winged
Unrest - Still Alive
Manowar - Kings Of Metal 

Copyright 2022. All Right Reserved.