ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "THIS IS HEAVY METAL" ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΑΝ 21/06 & 24/06/22

PLAYLIST:
Hextar - Heavy Words
Hextar - Keep Our Flame Alive
Stormrider - Heavy Metal Machine
Stormrider - Made Of Metal
Stormrider - The Patroller
Stormrider - The Journey Begins
Blazing Rust - Red Triangle
Blazing Rust - Only to Burn
Blazing Rust - Shimmering Dawn
Dressed To Kill - Madness
Dressed To Kill - Speed Metal Mania
Dressed To Kill - Queen of the Light
Dressed To Kill - A Blade in the Night
Boltcrown - The Evil and the Dead
Boltcrown - In the Wasteland
Trade Makers - Eye to Eye
Trade Makers - Hellspawn
Trade Makers - Serial Killer
Tailgunner - Revolution Scream
Tailgunner - Shadows Of War
Tailgunner - Guns For Hire
Crossed Hearts - Speedin' For Your Love
Termination Force - Target Locked
Amulett - Glassbreaker
Rave In Fire - Bite the Fire
Rave In Fire - Memories
HELIOS - Keep It True
Unchained Horizon - Bridge To Nowhere
Electronomicon - I Believe

PLAYLIST:
Manowar - Thor
Bathory - Gods Of Thunder Of Wind And Of Rain
Loudness - Heavy Chains
Virgin Steele - Sword Of The Gods
Black Knight - Day of the Wizard
Night - Waiting For The Time
Mad Max - Love Loaded
Lethal Steel - City Of Sin
Tokyo Blade - My Kind of Heaven
Enforcer - From Beyond
Narita - Altar Of Freedom
Onward - Onward
Artch - Metal Life
Defender - Defender
Enchanter - Defenders of the Realm
Exist - Loonies on the Run
Final Dawn - Running hard
First Strike - Out Of Control
Geyser - Candle of Death
Heaven Ward - Flying With The Angels
Overkill - Killers In The Dawn
Image - Scarlet Demons
Oz - Exterminator
Judas Priest - Rapid Fire
Motorhead - Ace Of Spades
Black Sabbath - Die Young
Rainbow - Lost In Hollywood
Ozzy - I Don't Know
Quiet Riot - Slick Black Cadillac
Riot - Hot For Love
Saxon - Backs To The Wall

Copyright 2023. All Right Reserved.