ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΉ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 20/12/19

PLAYLIST:
Megadeth - Wake Up Dead
Megadeth - Take No Prisoners
Megadeth - The Threat Is Real
Megadeth - Rattlehead
Megadeth - Back In The Day
Megadeth - My Last Words
WASP - My Wicked Heart
Skull Fist - Commanding The Night
Striker - Fire
Diamond Head - Helpless
Twisted Sister - Stay Hungry
Saxon - Fire In The Sky
Riot - Fire Down Under
Crossfire - Killing A Cop
Judas Priest - You Don't Have To Be Old To Be Wise
Janine - Crazy On You
Anvil - School Love
High Spirits - Full Power
Battleaxe - Heavy Metal Sanctuary
Black Angels - Spread Your Wings
Turbokill - Track n' Spy
Scarblade - Escape
Blackslash - Wild and Free
Crush - Kingdom Of The Kings
Gargoyle - Final Victory
Jackwave - Release Me
Joshua - Hold On
Scanner - Across The Universe
Seventh Son - Immortal Hours
Talon - Running Through The Night
Angel Sword - Neon City
Screamer - Rider Of Death
Virgin steele - Noble Savage

Copyright 2022. All Right Reserved.