ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 08/09/17

PLAYLIST:
Bellicose - Run For Cover (5:12)
Jag Panzer - Harder Than Steel (4:56)
Lions Breed - Valve Of Hell (4:19)
Scanner - The Law (4:17)
Viper Brasil - Acid Heart (3:17)
Valkily - Destiny of Soldier (4:55)
Unrest - Watch Out (4:15)
Forte - Stronger Than Death (3:31)
Stratovarius - Black Diamond (5:38)
Helloween - Cry For Freedom (6:00)
Manowar - Fight Until We Die (4:00)
Jack Starr's Burning Starr - Stronger Than Steel (5:54)
Riot - Fight Fight Fight (4:35)
Eternal Champion - The Cold Sword (4:02)
Mausoleum Gate - Burn the Witches at Dawn (2:42)
Mausoleum Gate - Horns (3:43)
Black Trip - Shadowline (3:56)
Argus - Holocaust (3:27)
Fyre - Madness (3:50)
Christian Mistress - Stronger Than Blood (5:47)
Gothic Knights - Creature Of The Dark (5:49)
Zandelle - Ecstasy (4:40)
Stormwarrior - The Axewielder (4:50)
Wizard - Defenders Of Metal (4:27)
Hammerfall - The Metal Age (4:28)
Forte - Stranger Than Fiction (3:29)
Forte - Between the Lies (2:46)
Forte - The Inner Circle (3:35)
Forte - One Flesh (3:47)
Forte - Fast As A Shark (4:08)
Forte - The Hard Way (3:44)
Forte - Deviate (2:03)
Forte - Eternal (4:48)
Forte - Burn (2:45)
Forte - Fading Away (2:26)
Forte - Rise Above (4:58)
Forte - Unholy War (3:10)
Forte - Absolute Power (4:11)
Forte - Take The Mark (3:32)
Forte - Light To The Blind (5:29)

Copyright 2023. All Right Reserved.