ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 20/05/22

PLAYLIST:
Stryper - Soldiers Under Command
Repression - Boys Night Out
Ricochet - Midas Light
Midas - Power in the Sky
Palass - Queen Of The World
Palass - Hurricane
Paradize - Caress Of Steel
Warlord - Lost And Lonely Days
Way Out - I See the World
Royal Flush - Heroes
220 Volt - Blessed By The Night
Virgin Steele - Lion In Winter
Angel Edge - All That's Left Is Goodbye
Icon - Out For Blood
Judas Priest - Reckless
Accept - Midnight Highway
Riot - Flight of the Warrior
Trappazat - Possessed
Tropa De Shock - The Circle Of Spells
Deaf Dealer - Dead Zone
Saboter - Prevailing Dictators
Antioch - Thunder In Hell
Bathory - Gods Of Thunder Of Wind And Of Rain
Manowar - Black Wind Fire And Steel
Manowar - Holy War
Pegazus - Wings Of Steel

Copyright 2023. All Right Reserved.