ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 05/12/17

PLAYLIST:
Megadeth - Cold Sweat
Motorhead - Snaggletooth
Metal Church - Battalions
Helloween - Starlight
Stalker - The Mutilator
Panzer - Satan's Hollow
Judas Priest - Painkiller
Annihilator - Heavy Metal Maniac
Exciter - Scream In The Night
Stainless Steel - Power Every Hour
Crossfire - Feeling Down
Anvil - Jackhammer
Breaker - Run For Your Life
Iron Cross - Wage Of Sin
Hallows Eve - The Mansion
Havoc - Bullets Of Blood
Testament - Alone In The Dark
Metallica - Metal Militia
Stallion - Canadian Steele
Attacker - The Madness
Anthrax - Death From Above
Slayer - Dissident Aggressor
Candlemass - Droid
Sepultura - Orgasmatron
Saints Anger - Crashing On Steel
Accept - Love Child
Starblind - I Stand Alone
Starblind - The Man Of The Crowd
Starblind - The Everlasting Dream of Flight
Starblind - The Shadow out of Time
Starblind - Demon Rider
Starblind - Pride and Glory
Starblind - Never Seen Again
Starblind - The Last Stand
Blaze - One Way Flight
Loudness - Run for Your Life

Copyright 2023. All Right Reserved.