ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ NWOTHM ΙV 24/03/23

PLAYLIST:
Chemikilled - The Offering
Children of the Reptile - Conquistador Attack!
Christian Mistress - Stronger Than Blood
Cloven Altar - Blood of the Elves
Cobra - To Hell
CobraKill - Electrifier
Coltre - Fight
Commando - Burn the Sky
Conjuring Fate - Original Sin
Conquest Of Steel - I Am Legend
Convent Guilt - Angels in Black Leather
Coronary - Reflector
Coven - Wings Of Glory
Craft Sword - The Furious the Savage the Wild
Crazy Hammer - Wondering
Creatures - Satan's Finest
Crimson Day - Lies About Paradise
Crimson Fire - Fire Below
Crimson Storm - Motor City Maniac
Crystal Winds - The Seer
Crystallion - Ready for the Sin
Culloden - Red Cliff
Curse Breaker - Breaking the Oath
Dark Forest - The Wild Hunt
Dark Illusion - Night Knight
Deathrider - The 4th Vertical
Decibel Race - Street Killer
Defeater - Evil Strike

Για όσους δεν άκουσαν τα 3 προηγούμενα μέρη...

1ο Μέρος

2ο Μέρος

3ο Μέρος

Copyright 2023. All Right Reserved.