ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 01-05-20

PLAYLIST:
Attack - Live Or Die
Attentat Rock - Open Your Eyes
Damascus - Open Your Eyes
Demon - Deliver Us From Evil
Warlord - Lucifer's Hammer
Stormwitch - Priest Of Evil
Judas Priest - Jawbreaker
Queensryche - Queen Of The Reich
Sword - Follow The Wheel
Fifth Angel - Call Out The Warning
Virgin Steele - We Rule The Night
Q5 - Missing in Action
Riot - Wings Of Fire
Savatage - Power Of The Night
Steel Angel - Power And Action
Steel Angel - Born In The Ocean
Cloven Hoof - Mistress Of The Forest
Crying Steel - Where The Rainbow Dies
Damien - Always In Lust
Heavy Load - Little Lies
Nightmare - Lord Of The Sky
Rellik - Rellik
Royal Flush - Heroes
Bleak House - Rainbow Warrior
Trident - Lucrezia's Fool
Veto - Riders On The Loose
Black Angels - Running With The Wind
Force - Footsteps
ASKA - Killashandra
Rival - Cry Out
Brainfever - Memories Of Tomorrow
Chariot - So Blind
Cryer - The Single
Angel Witch - Free Man

Copyright 2022. All Right Reserved.