ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14/08/20

PLAYLIST:

Lanzer - Gods Of War
Impellitteri - Rat Race
James Byrd's Atlantis Rising - Let It Out
Sinner - Shout
Spellbound - Crack Up The Sky
Steel Maid - Lovebreaker
Stud - Dangerous
High Spirits - Now I Know
Lady Beast - The Lost Boys
Fretless - Burn
Iron Spell - Nightmare
Blood Star - The Fear
Blazing Rust - Let It Slide
Blazing Rust - Murder
Disarm Goliath - Embrace The Abyss
Disarm Goliath - Redemption In Blood
Thunderblast - Annihilator
Thunderblast - Ignition
Thunderblast - Invaders From Another World
Sunless Sky - Starfall
Sunless Sky - Heroin
Sunless Sky - Lake of Lost Souls
New Eden - Evil Logic
New Eden - Epitaph
Psychoprism - Stained Glass
Psychoprism - The Wrecker
Psychoprism - Creation
Psychoprism - Friendly Fire
Psychoprism - The Acclaimed
Psychoprism - Shockwaves
Riot City - Warrior of Time
Viper - Wings Of The Evil
Exodo - Born To Be Wild
Razorwyre - Nightblade
Martyr - Highway Warriors
Midnight Dice - Speed City
Veto - Riders On The Loose

 

 

Copyright 2022. All Right Reserved.