ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 16/10/21 (ΜΟΝΟ ΜΟΥΣΙΚΗ)

PLAYLIST:
Malmsteen - I'll See The Light Tonight
Helloween - How Many Tears
Queensryche - En Force
Recon - Dreams
Stratovarius - The Kiss Of Judas
Judas Priest - A Touch Of Evil
Majesty - Heavy Metal
Omen - Holy Martyr
Omen - Teeth Of The Hydra
Omen - Death Rider
Rat Attack - Holocaust
Stryper - To Hell With The Devil
Tarot Beyond - Breaking All the Rules
Tempest - Dragonfire
Talion - Laws Of Retallation
Talion - Sanctuary
Talion - Living On The Edge
Trojan - Help Me
Toledo Steel - Black Widow
Praying Mantis - Captured City
Iron Maiden - Sanctuary
Anvil - Steamin'
Bengal Tigers - Break And Bend
Taipan - Tired Of You
Syar - Death Before Dishonour
U8 - Straight Into The Night
Sabre - Leaving Tomorrow
Rebel - Stargazer
Universe - Angel
XYZ - Wild
X-Terra - Crusin for a Bruisin
X-Eryus - Heavens Door
Savagers - Danger
Warriors - Flight Of The Children
Skanners - Running Back
Fifth Angel - Cry Out The Fools

Copyright 2023. All Right Reserved.