ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 22/04/22

PLAYLIST:
Accept - I'm A Rebel
Twisted Sister - We' re Gonna Make It 
W.A.S.P. - Rebel In The F.D.G. 
Grim Reaper - Rock You To Hell 
Bullet - Run With The Hunted 
Cannon - Metal Thunder 
Cannon - Heavy Metal Style 
Cannon - Children Of The Night 
Battleaxe - Heavy Metal Sanctuary 
Black Angels - Running With The Wind 
Overkill - Bring Me The Night 
Riot - Fight or Fall 
Skull Fist - Blackout
Skull Fist - Long Live The Fist 
Skull Fist - For The Last Time 
Skull Fist - Madman 
Skull Fist - Heavier than Metal 
Udo Dirkschneider - We Will Rock You 
Udo Dirkschneider - Sympathy 
Udo Dirkschneider - He's A Woman, She's A Man 
Udo Dirkschneider - No Class 
Udo Dirkschneider - Hell Bent For Leather 
Judas Priest - Steeler Live 
Manowar - Kings Of Metal 
Manowar - Fighting The World 
Warrior - Fighting For The Earth 
Warrior - Only The Strong Survive
Warrior - Day Of The Evil (Beware) 
Phenomenon - The Final Word 
Picture - You're All Alone 
Sintage - Street Law 
Speed Queen - Kids of Rock 'N Roll (Live in Hamont) 
DIO - King Of Rock And Roll 
Liege Lord - Kill The King 

Copyright 2023. All Right Reserved.