ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5/04/22

PLAYLIST:
Iron Maiden - Prowler
Iron Maiden - Running Free
Iron Maiden - Phantom Of The Opera
Iron Maiden - Iron Maiden
Omen - Death Rider
Salems Wych - Fight Till The End
Ruthless - Sign Of The Cross
Gargoyle - Nothing is Sacred
Glacier - Vendetta
Oliver Magnum - The Last Prophet
Metal Church - Badlands
Sanctuary - I Am Insane
Ruffians - Run For Cover
Villain - Kamikaze
Vicious Rumors - Digital Dictator
Scratch - Dying to Live
Pandemonium - Imprisoned By The Snow
Q5 - Steel the Light
Abattoir - Nothing Sacred
Apollo Ra - March Of Fire
Leatherwolf - Cry Out
Savatage - Strange Wings
Overlorde - Keeper of the Flame
Overdrive - Caress Of Steel
Overdrive - On The Run
Jameson Raid - Straight From The Butchers
Rage - Blame It On The Night

Copyright 2023. All Right Reserved.