ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 04/12/18

PLAYLIST:
Damien - Break Out
Exciter - Waiting In The Dark
Fact - Without Warning
Griffin - Heavy Metal Attack
Havoc - Chainsaw
Inferno - Sacrosanct Delusions
Xentrix - Reasons for Destruction
Metallica - Blackened
Slayer - Blood Red
Testament - Face In The Sky
Overkill - Necroshine
Venom - Straight To Hell
Destruction - Nailed to the Cross
Dark Angel - The Burning Of Sodom
Razor - Violent Restitution
Anvil - Mothra
Sweet Savage - Take No Prisoners
Running Wild - Iron Heads
Savage Grace - After The Fall From Grace
SlingBlade - The Demon
Speed Limit - Running out of Time
St. Elmo's Fire - Across the Nations
Sargant Fury - Me
Seance - Pray for Me
Deep Diver - Can I Touch You
Dark Knight - The Grass (Is Greener)
Depzon - Flying On The Sundown
Elektradrive - Secret Of The Holy Grave
Lion - Forgotten Sons
Forgotten Child - Movin' On
Tyran Pace - Criminal
Highway Killer - Hero
Iron Cross - Dark Dreams
Savatage - Power Of The Night
Thrasher - Slipping Away 

Copyright 2020. All Right Reserved.