ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 07/07/20

PLAYLIST:
Pegazus - Nightstalker
Armored Saint - Seducer
Jag Panzer - Viper
Megadeth - The Killing Road
Gaia Epicus - Crush
Metallica - Creeping Death
Overkill - Feel The Fire
Anthrax - Death From Above
Anvil - March Of The Crabs
Savage Grace - Betrayer
Siren - So Far To Go
Dark Passage - Crown Prince
Ninth Circle - The Angel's Share
Ninth Circle - The Quickening
Ninth Circle - In Evil We Trust
Ninth Circle - Hour 21
Ninth Circle - Obsession
Ninth Circle - Revolution
Ninth Circle - How Many Times
Helloween - Perfect Gentleman
Timeless Hall - Everlasting Rush
Twilight Odyssey - The Endless Days of a Stranger
Elements - Wish Of Night
Near Infinity - Nevermore
Sanctum - Believers
Lethal - Immune
Riot City - In the Dark
Sharatan - Autumn Ghost
Silverheart - The Fallen Ones
Ancient Empire - Fight Another Day

Copyright 2022. All Right Reserved.