ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 08/09/20

PLAYLIST:

Ritual - Into The Night
Saint - In The Night
Ruthless - Mass Killer
Omen - Make Me Your King
Shok Paris - In The Dark
Sword - Land Of The Brave
Narita - Altar Of Freedom
Loudness - Heavy Chains
Manowar - Battle Hymn
Iron Maiden - Hallowed Be Thy Name
Judas Priest - Between The Hammer And Anvil
Rising Steel - Metal Nation
Rising Steel - Fight Them All
Rising Steel - Dead or Alive
Rising Steel - Malefice
Rising Steel - Monster
Rising Steel - Steel Hammer
Rising Steel - Rising Steel
Inception - The Metal
Inception - Infinite Pain
Inception - Evil Angel
Cobra Spell - Poison Bite
Wildness - Renegades Of Love
Wildness - Cold Words
Hitten - Punished By Speed
Skull Fist - You're Gonna Pay
Toledo Steel - Flames Arise
Traveler - Foreverman
Sign of the Jackal - Night Curse
Sorceress - The Witching Hour
Steel Hammer - Heavy Metal Arrival / Steel Hammer

Copyright 2022. All Right Reserved.