ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 30/08/22

PLAYLIST:
Judas Priest - Freewheel Burning
Annihilator - Hell Bent For Leather (Judas Priest cover)
Annihilator - Heavy Metal Maniac
Exciter - Swords Of Darkness
Manowar - Black Wind Fire And Steel
Pretty Maids - Back To Back
Running Wild - Renegade
WASP - Wasted White Boys
Desolation Angels - Stand Your Ground
Desolation Angels - Living A Lie
Steelover - Lady Of Rock
Steelover - Need The Heat
Steelover - Don't Know Why
Eliminator - Foreverless
Eliminator - The Sculptor and the Stone Lady
Eliminator - Ancient Light
Eliminator - Lord of Sleep, Dreamaster
Jericho - End Of Time
Silence - Fade Away
Angelic Force - Real Love
Saharra - Hands Across The Void
Sahara - Going Crazy
Sahara - Will You Remember Me
Sahara - Aquarius
Rivetskull - Kings and Queens
Luv Hunter - Luv Hunter (The Hunt)
Sartori - From Hell To Heaven
Tad Morose - Phantasm
Tad Morose - A Trail Of Sins
Tad Morose - Pandemonium
Syrus - City of the Sky
VXN - Soldier Story
Edwin Dare - Take Your Stand
Autumn Silence - Winter's Calling
Yosh - Under The Spell 
Powerhead - My Final Battlecry
Venomous Maximus - Give Up The Witch

Copyright 2024. All Right Reserved.